Derneğimizden Haberler

KARYE-i KOMAN

Karye-i mezbur meşayih-i izamdan kıdvetü’s-sülehai’s-salikin şeyh Osman Efendi kendüsi ve dervişanı sakin olub hariçden avarıza bağlu re’aya olmayub müşarünileyh duasında istimdad ve hüsn-ü himmete istinad olunacak aziz-i nadirü’l-vücud olmağla devam-ı devlet-i padişah-ı islam ediyyesine karye-i mezburda sakin olan dervişanı ile müdavemet almak üzere karye-i merkum haneye dahil olmamışdır.

Haneha-i Ehl-i Menasıb

Hane-i Ali veled-i Yusuf,’an erbab-ı timar-ı karye-im.

Hane-i Diğer Ali veled-i Himmet,’an erbab-ı timar

Hane-i Mustafa veled-i Bekir,’an erbab-ı timar

Hane-i Mustafa veled-i Uğurlu,’an erbab-ı timar

Hane-i Haydar veled-i Osman,’an erbab-ı timar

Hane-i Mehmed veled-i Hüseyin,’an erbab-ı timar

Hane-i Ali birader-i o,’an erbab-ı timar

Hane-i İbrahim veled-i Yusuf,’an erbab-ı timar

Hane-i Ahmed veled-i Yusuf,’an erbab-ı timar

Hane-i Ahmed veled-i Hüseyin,’an erbab-ı timar

Hane-i Fazlı birader-i o,’an erbab-ı timar

Hane-i Mustafa veled-i Ahmed, sipahi zadedir

Hane-i Lütfi veled-i Hüseyin Ağa, sipahi zadedir

 

Haneha-i Sadat-ı Kiram der Karye-i m.

Hane-i Hüseyin veled-i Musa,’an sadat-ı izam

Hane-i Seyyid İsmail veled-i Ali,’an sadat-ı izam

Hane-i Seyyid Mustafa veled-i İsmail,’an sadat-ı izam

Hane-i Seyyid Mehmed veled-i Mahmud,’an sadat-ı izam

Hane-i Seyyid Kara Ali veled-i Hüseyin,’an sadat-ı izam

Hane-i Sadi Çelebi ve Mahmud ve Mehmed ve Ebulkasım veledan-ı Şeyh Osman Efendi-zide takvahü; mezburlar duasından istimdad olunmak kıdvetü’s-sülehai’s-salikin Şeyh Osman Efendi’nin evladları olub avarız ve resm-i raiyyet virür re’ayadan olmadukları deftere kayd olundu.

Haneha-i Müslümanan der Karye-i m.

Hane-i Osman veled-i Hüseyin

Hane-i Abdurrahman veled-i Veli Şeyh

Hane-i Ömer veled-i Ali

Hane-i Himmet birader-i o

Hane-i Mustafa veled-i Mahmud, pir ü fani olmağla kisbe kadir değildir.

Hane-i Mehmed veled-i Hasan

Hane-i Üveys veled-i Cafer

Hane-i Ali veled-i Cafer

Hane-i Yusuf veled-i Arab

Hane-i Ahmed veled-i Hüseyin

Hane-i Musa veled-i Ali, fakir olmağla haneye dahil değildir.

Hane-i Süleyman veled-i Bali

Hane-i Topal Mehmed veled-i Abdullah

Zemin-i Köseler der tasarruf-ı Hüseyin Dede veled-i Hoşgeldi, mezkur pir ve ihtiyar olub hane-i avarız çekmeğe kudreti olmaduğından gayri dervişandan olmağla elinde olan Köseler dimekle maruf zeminde avarız-ı divaniye ve tekalif-i örfiyyeden muaf olmak üzere deftere kayd olundı.

Döküman için Mevlüt GÜNDOĞDU’ya teşekkür ederiz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu